BMV 360.40 1.34 %
NYSE 164.69 0.76 %
Data delayed 20 min